RevisióUna mare torna amb la seva filla al ginecòleg alarmada per lo que segons ella li havia dit el metge:

- Escolti, que li ha dit vostè a la meva filla de que te un ventilador als ovaris!

- No senyora, jo lo que li vaig dir a la seva filla es que se l’havien ventilat varis.

0 comentaris:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.